Voľne dýchať a kráčať...

venované všetkým, ktorí chcú...
    dedicated to all the people who want
- podporiť intenzívnu rehabilitáciu
    - support intensive rehabilitation therapy
- pomôcť v zložitej životnej situácii
    - help with getting through hard times
- prinavrátiť kvalitu života pre rodinu
    - restore the quality of life for the family

Podporujú nás

KIKIS

úžasné háčkované vecičky,
na hlávku aj do ručičky.

Centrum pre rodinu

Podpora rodín, manželov, mládeže, detí, seniorov a ľudí, ktorí pomoc potrebujú.

Alfa Omega Vášho zdravia

Najvyššia kvalita pre Vaše zdravie.