Terapie v HENDI centre Piešťany 04/2022.

Rehabilitačné cvičenie
Rehabilitation therapy

Doma vďaka pani fyzioterapeutke alebo v liečebnom centre.

Cvičenie doma nás stojí v priemere 800 Eur mesačne.
  The average cost of Home therapy is 800 Eur per month.
Týždenný pobyt v liečebnom centre nás stojí 2200 Eur.
  One week treatment at Rehabilitation Therapy Centre costs 2200 Eur.

Z príspevkov do občianskeho združenia budeme môcť cvičiť ďalej.

Invalidný vozík - Wheelchair


Veríme, že ho jedného dňa potrebovať nebudeme. No dovtedy sa bez neho nezaobídeme. Pre človeka na invalidnom vozíku je vozík ako pre zdravého človeka topánky. Preto aj invalidných vozíkov potrebujeme aspoň pár. Aby si mohla Tinka presadnúť, jej chrbtica by si oddýchla a dalo sa jej lepšie dýchať. Zatiaľ máme jeden vozík, no veríme, že vďaka aj Vám sa nám podarí získať i druhý.  Cena invalidného vozíka je 6500EUR.
HOTOVO :) viď nižšie.

We hope that one day, we won't need any wheelchair. Until then, we won't be able to do without it. For a person in a wheelchair, the wheelchair is like shoes for an able-bodied person. We need at least a couple of them, so that Tinka can change her position to get her spine some rest and to ease her breathing. So far, we have only one wheelchair, however, we hope we'll be able to get one more  thanks to your support and help .
DONE :) see below.

Január 2019 - December 2022

Od začiatku ochorenia Tinky až do dnešných dní sme zvládli pokryť financiami:

- lieky
- vitamínové doplnky
- pomôcky na cvičenie a polohovanie
- hygienické pomôcky
- kyslíkovú fľašu s regulátorom, hadičkami a dýchacími maskami
- úpravu miestnosti pre cvičenie
- doplatok na invalidný vozík
- výrobu nájazdu pre prístup do domu
- pani fyzioterapeutku (od marca 2021)
- jeden týždeň rehabilitácie v HENDI centre Piešťany (04/2022)

Tinka pri preberaní vozíka.

Rok 2022

Cvičíme, cvičíme, cvičíme... vždy minimálne 4 až 5 krát do týždňa, za čo veľmi ďakujeme fyzioterapeutkám Beáte a Kike.
Nechali sme si poradiť a za príspevky od Vás máme nielen vozík, ale aj elektrický pohon, ktorý je veľkým pomocníkom pri prechádzke vonku.
Nuž a naše stálice, ktoré doma nikdy nemôžu chýbať sú vitamíny z firmy Just a Alagenex.